SLUŽBY
Služby

1.    Práce na přípojkách, přeložkách vedení NN a VN

.

2.    Veškeré elektromontážní práce

.

3.    Zemní práce

.

4.    Práce vysokozdvižnou plošinou