SLUŽBY » Přípojky, přeložky NN a VN
1. Práce na přípojkách, přeložkách vedení NN a VN

1.1   Vypracování projektové dokumentace

1.2   Zajištění legislativního povolení stavby,  vč. nabytí právní moci

1.3   Realizace přípojek, přeložek a vedení NN a VN

1.4   Revize elektrických přípojek, přeložek a vedení NN a VN

1.5   Zaměření skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby

1.6   Legislativní vypořádání realizovaných staveb dle stavebního zákona

1.7   Jednání ve věci zajištění věcných břemen dle zákona č.458/2000 Sb.